Niet tevreden over de behandeling?

Bent u niet tevreden over de behandeling? Of heeft u een klacht over mij? Hopelijk maakt u dat dan bespreekbaar.

Mochten wij er samen niet uitkomen dan zal uw klacht behandeld worden volgens de richtlijnen van het KNGF. U kunt hierover informatie vinden op de website defysiotherapeut.com/geschillencommissie fysiotherapie.

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet u de klacht eerst bespreken met mij. U kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. Als fysiotherapeut krijgt ik zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor uw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.