Wanneer betaalt u het praktijktarief?

U betaalt het praktijk tarief wanneer u niet verzekerd bent of onvoldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Praktijktarief 2023

Screening                                                                                                                                       € 22,00

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie                                                        € 58,50

Individuele zitting fysiotherapie                                                                                      € 41,25

Individuele zitting fysiotherapie aan huis                                                                   € 59,50

E-consult                                                                                                                                        € 41,25

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                                    € 63,00

Niet nagekomen afspraak                                                                                                    € 41,25

(kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden)  

Verslaglegging aan derden                                                                                                  € 62,00