Werkwijze fysiotherapie Helma Weekers

De eerste afspraak

Voor de eerste afspraak, wordt u verzocht om een geldig ID, een groot badlaken of handdoek mee te brengen en evt. een verwijskaart. Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van het hoofdgebouw van het Gezondheidscentrum Weert. U hoeft zich niet te melden.
Zijn uw gegevens veranderd, bv. uw woonadres, uw emailadres, telefoonnummer of verzekering geef deze meteen door.

Komt u zonder verwijsbrief dan wordt eerst gestart met een korte screening. Een screening is nodig om een indruk te krijgen of uw klacht een fysiotherapeutische indicatie betreft. Blijkt uit de screening dat u eerst een arts dient te raadplegen, dan informeer en adviseer ik u hierover. Blijkt uit de screening dat het een fysiotherapeutische indicatie betreft, dan volgt direct een intake en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan wordt een diagnose gesteld en zal ik het behandelplan met u bespreken. Indien er nog voldoende tijd is zal ik de behandeling al starten.

Heeft u wel een verwijsbrief dan volgt direct een intake en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan wordt een diagnose gesteld en zal ik het behandelplan met u bespreken. Indien er nog voldoende tijd is zal ik de behandeling al starten

Houdt u er rekening mee dat voor het lichamelijk onderzoek vaak gevraagd wordt om u uit te kleden en u alleen uw ondergoed aanhoudt. Evt. kunt u een kort sportbroekje aandoen wanneer u dat prettiger vindt. 

Aanvang behandeling

De gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek zijn nodig voor het stellen van een behandeldiagnose. Hierbij worden, als basis, de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) aangehouden. Wanneer de diagnose bekend is leg ik u uit wat de oorzaak van uw klacht is en wat ik daarin voor u kan betekenen. Samen bespreken we het behandeldoel en het behandelplan. Zijn de behandeldoelen en het behandelplan opgesteld, dan kunnen we aan de slag.  Meestal lukt het om tijdens de eerste afspraak al te starten met de behandeling.

Een behandeling bestaat, afhankelijk van de klacht, uit oefentherapie, evt. massage en/of fysische techniek, huiswerkoefeningen, adviezen en voorlichting. Ik informeer u zo goed mogelijk wat u zelf kunt doen aan de klacht. Welke houdingen zijn voor u het beste en welke oefeningen kunt u thuis doen. Verder geef ik u adviezen over belasting en belastbaarheid etc., zodat u goed geïnformeerd naar huis gaat. Bij de vervolgafspraak informeer ik altijd hoe het heeft gegaan en stel ik evt. het behandelplan bij.

Hands On/Hand Off behandeling;

De laatste jaren spreekt men vaak van ‘Hands On/ Hands Off’ behandelingen. Regelmatig krijg ik de vraag of ik ook masseer tijdens de behandeling. Men is vanuit andere fysiotherapiepraktijken gewend om alleen in de oefenzaal aan de klacht te werken. Ik doe beide. Indien nodig wordt er gemasseerd,  gemobiliseerd enz., maar er dient ook geoefend te worden. Het is namelijk belangrijk dat u de bewegingen weer goed uitvoert en dat er een juiste balans is tussen spierkracht, spierlengte en coördinatie. Het behandelplan is dus maatwerk, want elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Oog voor de persoon

Een patiënt komt niet alleen met zijn klacht, er zit een persoon achter die klacht. Die persoon wil ik graag leren kennen. Ik probeer een veilige omgeving te creëren waar iemand zijn verhaal kwijt kan. Vaak zie je een link met de lichamelijke klacht, denk bv. aan spierspanningshoofdpijn of andere stress gerelateerde klachten. Door dit te bespreken geef ik u meer inzicht en mogelijk meer controle over uw lichamelijke klachten.

Werkwijze bij prehabilitatie

Tijdens de eerste afspraak zal naast een anamnese een aantal fysieke testen worden afgenomen om uw spierkracht en conditie te bepalen. Deze uitkomsten gebruik ik om het juiste behandelplan op te stellen. Tijdens de vervolgbehandeling gaat u, 3x per week, flink aan de slag met kracht- en conditieoefeningen. Hierbij kan in korte tijd veel gezondheidswinst behaald worden. Maar, behoud van uw spierkracht en conditie kan ook een belangrijk doel zijn. Vlak voor de operatie worden dezelfde fysieke testen opnieuw gedaan om te kijken welke progressie u heeft gemaakt.

Een verbeterde spierkracht en conditie verminderen namelijk de kans op complicaties tijdens en na de ingreep, versnelt het herstelproces en verbetert de kwaliteit van leven voor u als patiënt. 

Werkwijze bij oncologiefysiotherapie?

Tijdens de eerste afspraak zal naast een anamnese een aantal fysieke testen worden afgenomen om uw spierkracht en conditie te bepalen. Deze uitkomsten gebruik ik om het juiste behandelplan op te stellen. De fysieke testen worden zowel tussentijds als aan het einde afgenomen. Tussentijdse fysieke testen zijn nodig om te bepalen of het programma aangepast moet worden en aan het einde van de behandelreeks, om te kijken wat uw vorderingen zijn.

Behandel locatie

De behandelingen vinden plaats zowel in mijn behandelruimte in het hoofdgebouw van Gezondheidscentrum Weert als in de fitnessruimte van FysioActive, in het bijgebouw.